Św.Maksymilian Maria Kolbe

Czy wiesz,że Św.Maksymilian Maria Kolbe byl:

Wynalazca

Stworzył projekt etereoplanu, pierwowzoru rakiety, zbudował
własną radiostację krótkofalową, która w latach 1937-38 nadawała na
terenie całej Polski. Śledził prace nad transmisja obrazu /początki
telewizji/.

Ewangelizatorem

Jego „Radio Niepokalanów” nadawało katolickie audycje
dla większości Polaków. Stworzył „Rycerza Niepokalanej” pismo
docierające do 1.000 000 Polaków. W Nagasaki / Japonia/ założył drugi
Niepokalanów.

Budowniczym

Zbudowal w Niepokalanowie Klasztor jeden z największych
w dziejach Kościoła. W 1939 roku 700 zakonników modliło się i pracowało
tworząc klasztorna elektrownie i straż pożarną.

Dziękujmy Bogu za Św. Ojca Maksymiliana Kolbe za dary, mądrości
, gorliwej modlitwy do Najświętszego Serca Jezusa za przyczyna Matki
Bożej Niepokalanej. Starajmy się naśladować patrona naszej Polskiej
Misji Katolickiej św. Maksymiliana Marii Kolbe w życiu.