Intecja Róży różańca św / Styczeń 2019

Intencja „Róży” różańca św. m-c styczeń 2019 r.

1. Za tych,którzy utracili wiarę,aby w Nowym Roku, dzięki łasce Bożej i
postawie ludzi wierzących,odzyskali dar przyjaźni z Bogiem.

2.O światło Ducha św. dla wszystkich Kapłanów,aby bezpiecznie i bez
przeszkód  mogli głosić Orędzie Zbawienia.