Intecja Róży Różańcowej miesiąc wrzesień

Intencja Róży Różańcowej

 

1. Za uczniów nauczycieli i katechetów, rozpoczynających nowy rok
szkolny ,aby ksztalcąc umysł bardziej troszczyli sie o zdobycie
mądrości Bożej.

2.Za naszą ojczyznę,aby wiernie trwała przy Chrystusie,przezwyciężając
różnorakie konflikty mocą Jego miłości.