Intencja Róży różańca św. Sierpień 2019

  1. Aby rodziny przez życie modlitwy, stawały się coraz lepszymi Szkołami prawdziwego wzrostu człowieczeństwa”.
  2. Aby ludzie młodzi poszukujący swej życiowej drogi, kierowali się mądrością, umieli zostawić wszystko i pójść za Jezusem.