Intencja Róży Różańca/marzec 2109

Intencja „Róży” rożańca św. marzec 2019r.

1.O ducha pokory,pokuty i umartwienia dla wierzących w Chrystusa.abymśy jak najlepiej wykorzystali czas Wielkiego Postu,

2.O światło Ducha św,  dla uczestników rekolekcji wielkopostnych,aby doświadczyli przemiany serca