Intencje Róży Różańcowej- Grudzień 2018

Intencja Róży Różańcowej

1.O dary Ducha św i coraz większą miłość do Jezusa Chrystusa i godne oczekiwanie na Jego przyjście.

2. Za wszystkich Kapłanów, aby otrzymali łaskę przyjęcia trudu, który spotyka ich ze względu na wybór życia z Chrystusem.