Jasełka Boże Narodzenie

Wszystkie  wydarzenia z życia świętej Rodziny miały znaczenie w planie
Bożym. W zamyśle Pana Boga  zbawienie jest owocem nie tylko śmierci Pana
Jezusa na krzyżu,ale i całego Jego życia.

Jasełka  w Dzień święta   Trzech Króli 6.stycznia 2019 r. Niedziela
Objawienie Pańskie.

Zgromadziliśmy się  w miejscu ,gdzie najmocniej bije światło objawienia.
Na Eucharstii.   Ks. proboszcz Mariusz Drwal rozpoczął Msze św. słowami”
Boże  Ty w dniu dzisiejszym  za przewodem Gwiazdy objawiłeś
Jednorodzonego Syna swego poganom, spraw łaskawie ,abyśmy poznawszy Cię
przez wiarę zostali  doprowadzeni do oglądania twarzą w twarz blasku
Twojego majestatu…Przez Naszego Pana Jezusa Chrystusa……….

Bardzo pięknie i z pełną krasą ,Dzieci i młodzież z naszej Polskiej
Misji Katolickiej w Lubeck przedstawiły Historię Bożego Narodzenia
,począwszy od Zwiastowania ,aż do Narodzenia Jezusa .Wymowne i  w
naszych czasach  to rozważanie… ” Z Ducha św, się poczęło” „Pierwsi
Pasterze ubodzy  zobaczyli gwiazdę”, „swoi Go nie przyjeli”……

Maryja i Józef byli poddani całkowicie opatrzności Bożej i jej
zawierzyli,akceptowali swoje ubóstwo ,ubóstwo,które jest przyjęte nie
upakarza człowieka,ale ubogaca go.
żPastuszkowie  z Aniołami wspólnie , wraz z osiołkiem i owcami żłóbek
Jezusowy otoczyli.. Kolędy śpiewając wyrażali radość z Narodzenia Pana.
Trzej Królowie  mądrcy ze Wschodu zdążali i po drodze pytali „Gdzie
jest nowo narodzony?.” Przybyliśmy oddać Mu pokłon.”

Śpiew Aniołów  uniósł nas do Nieba .

,Dobrze,że jest Tyle  chętnych ,do służenia,do uczenia ,na instrumentach
grania i nam czasu umilania. Dziękujemy za Jasełka. za wytrwanie i za
wszystko co do budowania wiary sie przyczynia, Dziękujemy Reżyserom
Choreografom i Muzykom  a przedewszystkim Księdzu proboszczowi, za
talentów wykrywanie.

Dziękujemy wszystkim dzieciom i Aniołkom i Pastuszkom .a przedewszystkim
Maryi i Józefowi,

Tak bowiem  Bóg umiłował świat,że Syna swgo Jednorodzonego dal……

J 3,16 .