Ministranci

Ministrant ( łac. ministrare-służyć, posługiwać,pomagać ) osoba posługująca w liturgii, najczęściej w czasie sprawowania Eucharystii, a także nabożeństw poza Mszą świętą. Nazwa obejmuje zarówno konkretną funkcję wykonywaną podczas liturgii ( np. ministrant ołtarza, ministrant księgi, ministrant światła,lektor, ceremoniarz) jak i stałą posługę wykonywaną najczęściej przez chłopców lub młodzież męską.Agenda liturgiczna przewiduje obrxęd błogosławieństwa i przyjęcia do kandydata do służby liturgicznej ołtarza.

Liturgiczna służba oltarza w Polskiej Misji Katolickiej w Lubece służy podczas mszy świetych w dni powszednie jak i święta.

Ministrantów łączy pasja, bez względu na wiek czy wykształcenie.

Liturgiczna Służba Ołtarza jest otwarta na przyjęcie nowych członków, którzy poprzez branie aktywnego udziału w zbiórkach ministrantów  oraz mszy świętej dostępują możliwości zostania pełnoprawnym członkiem organizacji, czyli ministrantem.

Zbiórki odbywają się regularnie w I i III niedzielę każdego miesiąca, podczas których są wykonywane ćwiczenia praktyczne oraz przekazywana wiedza teoretyczna mająca na celu udoskonalenie wykonywanej posługi.

 

Opiekun Liturgicznej Służby Ołtarza

 

Michał Skrzeczkowski