Róża różańcowa

  Zdrowaś Maryjo

RÓŻANIEC jest wspaniałą modlitwą w swej prostocie i głębi. Każde ZDROWAŚ MARYJO jest różą wysłaną do NIEBA, która wypełnia Matkę Bożą ogromną radością. Na tle słów ZDROWAŚ MARYJO człowiek uzmysławia sobie zasadnicze wydarzenia z życia Jezusa Chrystusa.

Do odmawiania Różańca św. zachecała Matka Boża wobjawieniach w LOURDES, LA SALETTE I FATIMIE.

Wnaszej Polskiej Misji Katolickiej, Różę żywego różańca założyły Panie: Zofia Szygowska, Klara Napierski, i nieżyjąca już św pamięci Anna Richter, a było to w 1980 roku.

Odmawiamy Różaniec św do dzisiaj, ponieważ jest On dla nas największym skarbem, potęgą, ratunkiem dla duszy, dla świata, a także swoistym bukietem RÓŻ ofiarowanym SERCU KRÓLOWEJ NIEBA I ZIEMI.

Módlmy się więc różańcem św by MATKA BOŻA RÓŻAŃCOWA błogosławiła nas i nasze rodziny, cały świat swoim kochającym Matczynym spojrzeniem oraz nieustannie płonącym Sercem.

„Jestem caly Twój i wszystko, co moje do Ciebie należy.

Przyjmę Ciebie całym sobą

Daj mi swoje Serce Maryjo”

Św Jan Paweł II

U W A G A !

Jeżeli  masz potrzebę w sercu,modlić się piękną  modlitwą różańcową  we wspólnocie żywego różańca św.  przy naszej P.M.K.  to ZAPRASZAMY w każdą pierwszą sobotę miesiącą na wieczorną Eucharystię.