Spotkanie Grup Obcojęzycznych

Dnia 26.01.2019 odbyło się spotkanie przedstawicieli obcojęzycznych misji katolickich, będących częścią Archidiecezji Hamburskiej. Miejscem wspólnej rozmowy z biskupem diecezjalnym , Arcybiskupem Stefanem Heße, była główna siedziba biskupstwa w Hamburgu, przy katedrze Mariackiej.

W spotkaniu tym brały udział nie tylko misje niemieckie ale również wiele misji obcojęzycznych. Misje te posiadają swoje siedziby na terenie całego obszaru Archidiecezji Hamburskiej, obejmującej swoim zasięgiem Bundesland : Hamburg, Schleswig-Holstein oraz Mecklenbur-Vorpommern. Przedstawiciele Ci reprezentowali przeróżne narodowości, min. polską, włoską, chorwacką, filipińską, francuską, węgierską, ukraińską, hiszpańską oraz wielu innych. Nie zabrakło podczas tego ważnego spotkania również i przedstawicieli Polskiej Misji Katolickiej w Lubece.

Rozmowy dotyczyły przyszłości Kościoła Katolickiego na terenie Niemiec północnych. Ważnymi aspektami, które zostały poruszone dotyczyły struktury na poziomie parafii jak i diecezji oraz poszerzenia współpracy między przedstawicielami niemieckich parafii, a obcojęzycznymi misjami, które niejednokrotnie stanowią większość wyznawców danej parafii. Duże zaangażowanie wszystkich uczestniczących świadczyło o wartości tego spotkania oraz obrazowało znaczenie zmian, które następują w Archidiecezji Hamburskiej. Warto tutaj podkreślić wzrost znaczenia misji obcojęzycznych, których członkowie stanowią ponad 30 % wszystkich wyznawców archidiecezji. W wielu przypadkach są oni czynnikiem dającej podstawy do funkcjonowania danego obiektu sakralnego lub całej parafii niemieckiej, pod którą podlegają.

Rada Parafialna Polskiej Misji Katolickiej w Lubece