Spotkanie Rodzin Szensztackich

Naśladować Maryję,aby przypodobać się Chrystusowi.Kochać Chrystusa na
sposób Maryi to oznacza własny Charyzmat i takim Charyzmatem
obdarzona jest nasza Siostra Elwira.
Siostra Elwira prowadząca Apostolat Pielgrzymującego Sanktuarium Matki
Bożej Trzykroć Przedziwnej  Schonstatt wśród Polonii.
Listopadowa sobota 24.2018  spotkanie z Siostrą Elwirą w naszej
Polskiej Misji Katolickiej w Lubeck.   Radość wielka ze spotkania .
Siostra przypomniała nam sylwetkę  Ojca Kentenicha założyciela
Szensztatt.   Ojca Założyciela,   cechowała  bezgraniczna  wiara
,miłość,cierpliwość,posłuszeństwo,roztropność  pokora czystość i
ubóstwo,Zachwyciło nas szczególnie to,że Siostra Elwira tak bardzo
oddana jest swojej  służbie, tak mocno kocha Maryję.
Modlitewne spotkanie  rozpocząte Koronka do Miłosierdzia i   z
refleksją nad naszym codziennym życiem .Wystawieniem Najświętszego
Sakramentu  które prowadziła   siostra Elwira,zakończyło się Mszą
świętą w intencji naszych Kregów Rodzin Szensztackich.
Maryja w znaku małego przenośnego obrazu pielgrzymuje do rodzin,ludzi
samotnych,szpitali.pomaga wychowuje,otacza opieką. Z nią łatwiej
kształtować  swoje życie codzienne zgodnie z Ewangelią.
Dziękujemy Siostrze Elwirze za umocnienie i ubogacenie  naszej wiary
.Dziękujemy za wskazanie nam drogi i aby nie ustawać w służbie
drugiemu człowiekowi a przedewszystkim Bogu i Maryi.

Maria