Uroczystość Chrystusa Króla

Dnia 25.11.2018 w IV niedzielę miesiąca listopada odbyła się Uroczystość Chrystusa Króla. Święto to wprowadzone przez Papieża Piusa XI na zakończenie roku jubileuszowego, dnia 11 grudnia 1925, podkreśla że wszystko co istnieje ma swój początek i będzie mieć chwalebny koniec w Jezusie Chrystusie. W ten dzień świętuje również Liturgiczna Służba Ołtarza, która zgodnie z tradycją dopuszcza do pełnienia służby nowego członka.

W tym roku do grona Liturgicznej Służby Ołtarza w Polskiej Misji Katolickiej w Lubece zostało przyjętych dwóch ministrantów.

Ministranci ci zostali pouczeni o wartości pełnionej funkcji, obowiązkach oraz gotowości świadczenia przykładu swym życiem chrześciańskim.

Po mszy świętej odbył sie poczęstunek dla członków Liturgicznej Służby Ołtarza oraz Grupy Muzycznej, jako forma podziękowania za wytrwała służbę oraz oprawę mszy i uroczystkości w Polskiej Misji Katolickiej.

Obecenie dwóch Aspirantów (kandydatów na ministrantów) przygotowuje się do pełnienia fukcji ministranta poprzez branie czynnego udziału w liturgii i nabożeństwach, oraz regularne nabywanie wiedzy teoretycznej jak i prakatycznej.

Opiekun Liturgicznej Służby Ołtarza

Michał Skrzeczkowski