Wielki Post 2019

Czas Wielkiego Postu, a właściwie całe nasze życie powinno stać się kontemplacja Krzyża,ciągle na nowo odkrywać skarb,który kryje w sobie Jezusowy Krzyż.Bo przecież  „jarzmo moje jest słodkie a brzemie moje lekkie „/Mt11,30/

Różnych Krzyżów jest wiele-różnych grzechow jest wiele : który najcięższy w mym życiu? który najcięższy we mnie?.

Oto Ja

ofiarowałem się cały

Bogu Ojcu

za  ciebie,

oddałem też Ciało

i wszystką Krew

na pokarm;

żebym był twoim

całkowicie

i żebyś Ty był

Ze Mną na zawsze..

 /Tomasz a Kempis/