Wizytacja J.E ks. arcybiskupa Stefana Heße ordynariusza diecezji Hamburg

Jednym z bardzo ważnych wydarzeń w naszej Wspolnocie  przy Polskiej Misji Katolickiej w Lubeck, była Wizytacja  Kanoniczna  J.E ks. Arcybiskupa Stefana Heße. Wizytacja pasterska jest jakby duszą biskupiego posługiwania i rozszerzenia duchowej obecności arcybiskupa pomiędzy wiernymi.
Wizytacja ma wymiar kanoniczny i podlegają Mu wszystkie  dziedziny życia religijnego,moralnego,apostolskiego i administracyjno-gospodarczego.

W sobote 17 listopada  uroczysta Msza św. którą celebrował  Jego Ekscelencia ks. Arcybiskup Stefan Heße.
Wchodząc do Kościoła głównym wejściem wraz z naszym ks, Proboszczem Mariuszem  Drwalem i ministrantami, J. E ks  Arcybiskup  blogosławił wiernych .
Następnie po przywitaniu ks Proboszcz Mariusz Drwal, przedstawił sprawozdanie wizytacyjne. Mszą św. o szczególnej wymowie  J.E. ks Arcybiskup po   zapoznaniu  nas ze Słowem Bożym, wygłosił kazanie  . ,poddając refleksji,” Najważniejsza jest miłość, kochaj  Jezusa  i swego bliźniego”. Czasy współczesne są  początkiem końca”. Msza św. ubogacona  śpiewem i muzyką . Była też szególną   modlitwą,w tym dniu założycielka „Róży ” Różańca św, przy Polskiej Misji Katolickiej w Lubeck,ukończyła 90 lat.
Odbyło się też+ przedstawienie J,E,Arcybiskupowi  Stefan Heße Grup modlitewnych  przy naszej Polskiej Misji Katolickiej w Lubeck,i tak „Róża ” Różańca św,pw, Matki Bożej Nieustającej Pomocy „.Grupy Adoracyjnej Najświętszy Sakrament. Kręgu Rodzin  przyjmujących wędrujące Sanktuaria  Matki Bożej  Przedziwnej Królowej Schonstatt, oraz Domowego Kościoła Rodzin. Na zakończenie  przedstawicielka grupy Adoracyjnej  Agatka w imieniu całej wspólnoty ,podziękowała  J. E. Ekscelencji ks. Arcybiskupowi za poświęcenie swojego czasu i zaszczycenie naszej Misji Swoją  obecnością.  Radości ,życzeń  było bardzo wiele. Na zakończenie zabrzmiała piękna pieśń Maryjna.
/ Czarna Madonna/.

Maria.