„Zwyciężył przez miłość.”

Ojciec Maksymilian Maria Kolbe poświęcił Zycie ,zdolności intelektualne, siły fizyczne, niestrudzona aktywność. Dal się ogarnąć namiętnej miłości prawdy. W akcie oddania się Niepokalanej uczy nas postawy pokory i zniżenia przed Majestatem Bożym i Matka Bożą.
Bardzo szczegółowo i obrazowo przedstawił nam autobiografie św, Maksymiliana Marii Kolbe Ks. Proboszcz Mariusz Drwal w dniu 19 sierpnia 1918 ,odprawiając uroczysta msze św, w Naszej Polskiej Misji Katolickiej w Lubeck, która to nosi Imie świętego Ojca Maksymiliana Kolbe. W tym roku zbiegło się 100 lecie jego święceń Kapłańskich , Było tez wspomnienie ks. Stanisława Rena założyciela naszej Polskiej Misji Katolickiej w Lubeck.
Na zakończenie uroczystości odpustowej odbył się Festyn , bogaty w słodkie i bardzo smaczne, ciasta i ciasteczka upieczone przez naszych wiernych, . Było tez radości wiele ze spotkania. Naśladujmy św, Maksymiliana w jego pokorze i miłości do Niepokalanej i bądźmy pewni, że Ona poprowadzi nas najpiękniejszą i najszlachetniejsza drogą.